Bulgarian/български

Other international editions & press

Киберпрестъпления

Всичко е свързано, всеки е уязвим и как да се защитим

Милениум Пъблишинг

„Киберпрестъпления. Всичко е свързано, всеки е уязвим и как да се защитим“ от Mapĸ Гyдмaн представя задълбочен поглед за рисковете, пред които е изправено съвременното общество, което е изцяло построено върху глобалната информационна мрежа.